top of page

PRIVACYBELEID

Flexco Transport B.V. ("Flexco Transport") hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten, partners, en alle anderen die gebruikmaken van onze diensten. Dit privacybeleid legt uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, beschermen en delen.

Privacybeleid Flexco Transport B.V.

Laatst bijgewerkt: [18-11-2023]

1. Introductie

1.1 Flexco Transport, een toonaangevend bedrijf, zet zich in voor het waarborgen van de privacy van onze gewaardeerde sitegebruikers. Dit beleid is ontworpen om u te informeren over hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen.

1.2 Door onze website te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten, geeft u expliciet toestemming voor het gebruik van cookies overeenkomstig de bepalingen van dit beleid.

 

2. Gegevensverzameling

2.1 Tijdens uw interactie met onze website vragen we mogelijk om informatie om met u in contact te komen of u te identificeren. Flexco Transport streeft naar het verzamelen van minimale, noodzakelijke persoonlijk identificeerbare informatie om onze website en de aangeboden diensten te verbeteren. 2.2 Automatisch kunnen wij informatie verzamelen over uw computer en sitebezoeken, evenals gegevens die u verstrekt bij registratie of bij het aangaan van transacties.

 

3. Gebruik van Gegevens

3.1 Persoonlijke gegevens die via onze site worden verzameld, worden zorgvuldig en specifiek gebruikt voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid.

3.2 Het gebruik van persoonlijke gegevens omvat de aanpassing van onze website aan uw behoeften, het mogelijk maken van uw gebruik van onze diensten, het versturen van notificaties en andere communicatie met betrekking tot ons bedrijf.

3.3 Privacy-instellingen kunnen worden beheerd om online gedragstracking te beperken en uw voorkeuren aan te passen.

 

4. Het Bekendmaken van Gegevens

4.1 Persoonlijke informatie wordt alleen bekendgemaakt in overeenstemming met dit beleid en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

4.2 Bekendmaking van persoonlijke informatie kan plaatsvinden wanneer dit wettelijk vereist is, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, en zoals anderszins beschreven in dit beleid.

 

5. Het Bewaren van Gegevens

5.1 Onze gegevensbewaarprocedures zijn zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot opslag en verwijdering van persoonlijke gegevens.

5.2 Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

5.3 Documenten met persoonlijke gegevens worden bewaard wanneer dit wettelijk verplicht is en om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen.

 

6. Gegevensbeveiliging

6.1 De overdracht van informatie via internet is niet zonder risico. Flexco Transport neemt redelijke maatregelen, waaronder het gebruik van SSL-certificaten, om verlies of misbruik van persoonlijke informatie te voorkomen.

 

7. Wijzigingen

7.1 Dit privacybeleid kan periodiek worden herzien of bijgewerkt. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

7.2 Klanten en sitegebruikers worden actief op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen in dit beleid.

 

8. Cookies

8.1 Cookies kunnen worden opgeslagen in uw webbrowser tijdens uw interactie met onze website. Het blokkeren van cookies kan invloed hebben op de volledige functionaliteit van onze website.

 

9. Websites van Derden

9.1 Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Flexco Transport heeft geen controle over deze externe websites en adviseert gebruikers om het privacybeleid van elke bezochte website van derden te lezen.

 

10. Onze Gegevens

10.1 Neem contact met ons op:

Via ons contactformulier;

bottom of page